Ortodontik tedaviler kaç yaşında başlamalıdır?

Yaş olarak bir çocuğun ne zaman Ortodontist veya Dişhekimine götürülmesi gerektigini düşünürsek ,bu zamanın oldukça erken yaşlar oldugunu bilmeliyiz. En basiti ve belki de en önemlisi olan ağızdan solunum fonksiyon bozuklugunun altı yaşlarından itibaren çene ve dişlerde deformitelere sebep olmaya başladığını  düşünürsek, bir çocuğun Ortodontistle tanışması gerektigi yaş ortaya çıkmış  olur.

Gelişimsel,herediter,ırsi, fonksiyonel bozuklukların hepsi erken müdahale edildiğinde çok daha kolay tedavi edilebilen hastalıklardır.Örneğin parmak emen bir çocuğa  iki sene parmak emdikten sonra değilde hemen müdahale edilirse,  çenelerin etkilenmesi engellenmiş olur.

Eğer çocukda sadece diş çapraşıklığı var ise yani dıştan yüzüne ve çene yapısına baktığınızda veya sefalometrik tetkikle incelediğinizde herşey normal ise bunun tedavisi için en uygun zaman, daimi dişlenmeye geçilen andır.Bu da genel olarak kızlarda 10-10.5 yaş,erkeklerde ise 11-11.5 yaşdır.Ayrıca böyle bir maloklüzyona sahip çocuk yaş sınırı olmaksızın, eğer ağzında diş kalırsa istediği yaş da tedavi olabilir.Yani artık ortodontik tedaviler için yaş sınırı yokdur.

Hekimlerin dikkat etmesi gereken noktalar ,çocuklarda ağızdan solunum,parmak  emme,bebeklik yutkunması,dil emme veya anne babanın kendisinde çok belirgin maloklüzyonlar mevcut ise ebeveynler uyarılmalıdır. Az gelişmiş toplumlarda genellikle uygulanan, kontrol amaci ile değil şikayetle hekime gelme, ortodontik tedavi söz konusu oldugunda, aileye ileride çok daha fazla problem oluşturdugunu görmekteyiz.