Dis çapraşıklığı veya çene kapanış bozukluğu nedenleri

Herhangi bir kötü alışkanlığı veya fonksiyon bozukluğu olmayan çocuklarda da diş çapraşıklığı veya çenelere ait kapanış bozukluğu meydana gelebilirmi ?

Tabi ki mümkündür.Çünkü dişsel bozukluklar sadece  bu  faktörlere  bağlı değildir. Karışık  bir işlem  olan dişlenme ,bir  çok  faktörün  biraraya  gelmesiyle oluşmaktadır. Örnek verecek olursak ,süt dişli dönemden daimi dişli döneme geçişte,mevcut olan çene kemiği boyutundan daha iri olarak çıkacak daimi dişler çeneye sığamayacak ve çapraşıklıklar meydana gelecektir.Süt dişli dönemde dişlerinin arasında ,aralıklar olmayan çocuklarda bu durum daha çok görülmektedir.

Diş çapraşıklıklarını oluşturan en önemli sebeplerden  bir tanesi de çapraz genetik faktörlerdir.Çocuğun çene  ve diş sisteminin oluşumunu belirleyen genetik faktörlerdir.Örnegin anneden küçük boyutta bir çene özelliğini belirleyen bir gen çocuğa geçerken,babadan ise büyük boyutta bir  diş formunu oluşturan bir gen çocuğa geçebilir.Bu durum karşısında çocuğun diş boyutlari mevcut çene kemigine sığamayacak ve çapraşıklıklar oluşabilecektir.Buradan anlaşılan genel olarak, süt dişli dönemin bize gelecek için tam bir rehber olamayacaği,yani anne ve babalar bu dönemde dişleri düzgün dahi olsa, çocuklarını kontrol altında bulundurmalı ve yine bu dönemde süt dişlerinin arasındaki aralıkların normal ve gerekli oldugunu bilmelidirler.